Ansökan om friskvårdsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om friskvårdsbidrag för anställda i Högsby kommun.

Medarbetare i Högsby kommun har möjlighet att få bidrag för friskvårdsaktiviteter upp till 1 500 kronor per år (motsvarande 125 kronor varje månad). Bidraget betalas ut vid närmsta kommande löneutbetalning, förutsatt att giltig ansökan inkommit samt att personalavdelningen hunnit hantera ärendet. I annat fall betalas bidraget ut månaden efter inkommen ansökan. En tillsvidareanställd medarbetare kan redan i t.ex. februari kan få hela sitt friskvårdsbidrag utbetalat för kommande år. Timavlönade medarbetare får sitt bidrag utbetalat en gång per år i januari för fullgjort kalenderår. Se personalhandboken för vidare information.

För att ansökan ska anses giltig krävs ett fullständigt kvitto från friskvårdsföretaget.

På kvittot ska det tydligt framgå:

 

  • vad köpet avser
  • vem som är köpare
  • företagets namn och organisationsnummer eller personnummer
  • säljarens namn
  • den adress där försäljningen sker
  • vilket belopp du har betalat
  • datum, giltighetstid
  • specificerad moms

Det är inte säkert att ett vanligt kassakvitto innehåller dessa punkter. Då måste du be om ett skrivet kvitto. Vid betalning via autogiro ska en kopia på kontoutdraget bifogas för samtliga transaktioner som ansökan gäller. Kontoutdraget måste visa kontoinnehavarens namn, friskvårdsleverantörens namn samt datum för transaktionerna.

Personalavdelningen ansvarar för att registrera hur stort belopp som utbetalats till varje medarbetare för att inte riskera att maxbeloppet på 1500 kr per kalenderår och medarbetare överskrids.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa