Omvandling av semesterdagar till semestertimmar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Semester i timmar
Medarbetare som har rätt till mer än 25 betalda semesterdagar per år har rätt att omvandla valfritt antal dagar överstigande 25 dagar till timmar enligt AB. Man har också rätt att omvandla sparade dagar som överstiger 25 till timmar.

Semester i timmar är avsedd att användas för ledighet del av dag. Varje semesterdag motsvarar 8 semestertimmar. Ansökan görs till respektive chef.

Uttag av semester i timmar sker som vanlig semesteransökan (självservice). Antalet sparade semestertimmar får inte överstiga 180.

OBS! Semesterdagar som gjorts om till semester i timmar ändras inte tillbaka till dagar.

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa