Incidentrapportering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som anställd genomföra en incidentrapportering  avseende information och personuppgifter.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa